UMAX300

Miễn phí 30GB đầu tốc độ cao,
hết tốc độ cao giới hạn về 1Mbps
(vẫn thoải mái xem phim,
nghe nhạc, lướt Internet, đọc báo)

300.000đ/30 ngày
MIMAX200

Miễn phí 15GB tốc độ cao,
hết vẫn truy cập tốc độ thông thường

200.000đ/30 ngày
MIMAX125

Miễn phí 8GB tốc độ cao,
hết vẫn truy cập tốc độ thông thường

125.000đ/30 ngày
ST120

Miễn phí 28GB tốc độ cao (1GB/ngày)
hết dừng truy cập

120.000đ/28 ngày
ST70

Miễn phí 30GB/tháng tốc độ cao,
hết dừng truy cập (1GB/ngày)

70.000đ/30 ngày
MIMAX70

Miễn phí 3GB tốc độ cao,
hết vẫn truy cập tốc độ thông thường

70.000đ/30 ngày
ST70K

Miễn phí 15GB/tháng tốc độ cao (500MB/ngày),

70.000đ/30 ngày
MIMAXSV

Miễn phí 3GB tốc độ cao/tháng,
hết truy cập tốc độ thông thường
(Dành cho sinh sinh viên)

50.000đ/30 ngày
ECOD50

Miễn phí 3GB tốc độ cao/tháng,
hết ngừng truy cập

50.000đ/30 ngày
ST30K

Miễn phí 7GB tốc độ cao/7 ngày, hết dừng truy cập

30.000đ/7 ngày