MP90

Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút

90.000đ/30 ngày
MP70

Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút

70.000đ/30 ngày
MP50

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút

50.000đ/30 ngày