ST200

Miễn phí 60GB tốc độ cao (2GB/ngày)
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng

200.000đ/30 ngày
ST150

Miễn phí nội mạng dưới 20 phút
28GB/28 ngày

150.000đ/28 ngày
V150C

Miễn phí 45GB tốc độ cao (1.5GB/ngày)
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20p, tối đa 1.000p
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí gói LifeBOX Vip1 (lưu trữ)
Miễn phí xem truyền hình ViettelTV

150.000đ/30 ngày
F120U

Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
7GB tốc độ cao hết vẫn truy cập được
40 phút ngoại mạng

120.000đ/30 ngày
F90

Miễn phí 5GB hết dừng truy cập
Miễn phí 15p ngoại mạng
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Miễn phí 250 tin nhắn nội mạng

90.000đ/30 ngày
V90C

Miễn phí 15GB (500MB/ngày) tốc độ cao
Miễn phí 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng

90.000đ/30 ngày
V70X

Miễn phí 15GB tốc độ cao (500MB/ngày)
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút

70.000đ/30 ngày
V70C

Miễn phí 9GB (300MB/ngày) tốc độ cao
Miễn phí 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng

70.000đ/30 ngày
F70

Miễn phí 3GB hết dừng truy cập
Miễn phí 20p ngoại mạng
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút

70.000đ/30 ngày
V120

Miễn phí 60GB tốc độ cao (2GB/ngày)
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20P
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng
THAY GÓI V90 TỪ 25/2/2020

120.000đ/30 ngày