MIMAX90

Miễn phí 5GB tốc độ cao
hết vẫn truy cập tốc độ thông thường.

90.000đ/30 ngày
ST150K

Miễn phí 90GB/tháng tốc độ cao (3GB/ngày)
Miễn phí gói LifeBOX Vip1 (lưu trữ)
Miễn phí xem truyền hình ViettelTV

150.000đ/30 ngày
ST120K

Miễn phí 60GB/tháng tốc độ cao (2GB/ngày)
Miễn phí gói LifeBOX Vip1 (lưu trữ)
Miễn phí xem truyền hình ViettelTV

120.000đ/30 ngày
ST90

Miễn phí 30GB/tháng tốc độ cao nếu chưa từng đăng ký gói ST90 (1GB/ngày)
Miễn phí 60GB/tháng tốc độ cao nếu đã từng đăng ký gói ST90 (2GB/ngày)

90.000đ/30 ngày
V120C

Miễn phí 30GB (1GB/ngày) tốc độ cao
Miễn phí tất các các cuộc gọi nội mạng dưới 20 Phút
Miễn phí 50 gọi ngoại mạng

120.000đ/30 ngày