12V120

Miễn phí 20 phút đầu tiên/ tất cả cuộc gọi nội mạng/12 tháng
Miễn phí 600 phút gọi ngoại mạng/ 12 tháng
Miễn phí 720GB (2GB/ngày)/ trong 12 tháng
( Lưu ý quý khách không tự nạp tiền)

1.440.000đ/12 tháng (120k/tháng)
6V120

Miễn phí 20 phút đầu tiên/ tất cả cuộc gọi nội mạng/6 tháng
Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng/ 6 tháng
Miễn phí 360GB (2GB/ngày)/ trong 6 tháng
( Lưu ý quý khách không tự nạp tiền)

720.000đ/6 tháng (120k/tháng)